Integritetspolicy för ÖREBRO TRAFIKSKOLA  AB

 

Senast uppdaterad: [20240101]

 

Vår prioritet på Örebro trafikskola är att säkerställa din integritet och trygghet när du använder våra tjänster. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, delar och skyddar dina personuppgifter.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

 

Vi samlar in följande typer av personuppgifter:

 

 1. Kontaktinformation: Inkluderar namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 2. Personnummer: Används för att verifiera identitet och för att rapportera till Transportstyrelsen i samband med körkortsutbildning.
 3. Körkortsinformation: Uppgifter om befintligt körkort och eventuella tidigare trafikbrott.
 4. Betalningsinformation: Kreditkortsnummer eller annan betalningsinformation som behövs för fakturering och betalning.
 5. Utbildningshistorik: Information om genomförda teoretiska och praktiska moment under körkortsutbildningen.
 6. Kommunikationshistorik: Korrespondens mellan dig och Örebrotrafikskola via e-post eller annan kommunikationskanal.

Hur använder vi dina uppgifter?

 

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 

 1. För att tillhandahålla våra tjänster: För att boka körlektioner, teoretiska kurser och andra utbildningsmoment.
 2. Kommunikation: För att skicka viktig information om din utbildning, betalningspåminnelser och annan relevant kommunikation.
 3. Fakturering och betalning: För att hantera betalningar och fakturering av våra tjänster.
 4. Rapportering till Transportstyrelsen: För att uppdatera dina körkortsuppgifter enligt gällande lagar och regler.

Delar vi dina uppgifter med någon?

 

Vi delar endast dina personuppgifter med tredje part i följande fall:

 

 1. Lärare och instruktörer: För att underlätta bokningar och genomförande av körlektioner och teoretiska kurser.
 2. Transportstyrelsen: För att rapportera utbildningsresultat och uppdatera dina körkortsuppgifter enligt lag.

  3. Trafikverket:  För att kunna boka körkort prov och uppdatera dina körkortsuppgifter enligt lag

Hur skyddar vi dina uppgifter?

 

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade från obehörig åtkomst, förlust eller obehörig användning.

 

Dina rättigheter

 

Du har rätt att begära tillgång till, korrigering eller radering av dina personuppgifter. Kontakta oss om du vill utöva dessa rättigheter.

 

Kontakta oss

 

Om du har frågor eller funderingar om vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss på:

 

Örebro Trafikskola AB

Storgatan 32

703 63 ÖREBRO

org.nr 556903-0249

Tel.nr. 019-33 15 33, 0707 311 744